Audyt nieruchomości i diagnostyka ogólnobudowlana

Audyt nieruchomości

W ramach usługi audytu dokonujemy kompleksowej weryfikacji nieruchomości pod kątem prawnym, finansowym oraz technicznym. Efektem naszych prac jest szczegółowy raport, który stanowi zarówno rzetelną, wieloaspektową informację dla podmiotów planujących rozpoczęcie procesu inwestycyjnego lub dokonanie transakcji dotyczącej nieruchomości, jak również pełne zabezpieczenie ich interesów. 

Naszym kluczowym zadaniem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją lub procesem inwestycyjnym, przedstawienie Klientowi rekomendacji w zakresie mitygacji zasygnalizowanych zagrożeń, zweryfikowanie planowanej transakcji pod względem jej opłacalności oraz celów inwestycyjnych, a także przygotowanie strategii negocjacyjnej.

Diagnostyka ogólnobudowlana

Zakres diagnostyki obejmuje budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne (w technologii tradycyjnej, drewnianej lub monolitycznej), budownictwo biurowe oraz przemysłowe (w technologii monolitycznej, prefabrykowanej, stalowej lub mieszanej).

 Nasi eksperci wykonują ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie inżynierii budowlanej, obejmujące:

  • diagnostykę konstrukcji,
  • badania i ocenę materiałów budowlanych,
  • analiza stanu technicznego obiektów.