Uprawnienia

mgr inż. arch. Tomasz Gawron-Gawrzyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Nr ewidencyjny 09/09/DOIA

Nr członkowski DS-1311

mgr inż. Jarosław Chrobok

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Nr ewidencyjny 214/DOŚ/06

Nr członkowski DOŚ/BD/0163/07

Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS).

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

Biegły sądowy z zakresu budownictwa drogowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

dr inż. Grzegorz Adamczewski

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Nr ewidencyjny MAZ/0598/WBKb/16

Nr członkowski MAZ/BO/0237/17

Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego: Rzeczoznawca ochrony przed korozją w zakresie zabezpieczenia i naprawy betonu; Legitymacja nr 4/PSK

mgr inż. Szymon Spodzieja

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Nr ewidencyjny MAZ/0908/PBKb/17

Nr członkowski MAZ/BO/0040/18

mgr inż. Arkadiusz Domarecki

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Nr ewidencyjny WAM/0145/OWOK/09

Nr członkowski WAM/BO/0009/10

dr Małgorzata Świeca

Radca prawny, Certyfikowany Ekspert ds. zgodności

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Nr wpisu: WA-12831