Publikacje

Dr inż. Grzegorz Adamczewski

2020

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Chyła T.: Builder Science, PWB MEDIA, vol. 24, nr 4, 2020, ss. 68-72.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: MEDIA, vol. 24, nr 10, 2020, ss. 44-48.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa Cz.14. COVID-19 – czasy dla prefabrykacji?, w: Builder, PWB MEDIA, nr 7, 2020, ss. 50-54.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2020, ss. 48-49, DOI:10.15199/33.2020.09.07.

Maciąg Michał, Spodzieja Szymon, Adamczewski Grzegorz: Obliczeniowa ocena nośności płyt żelbetowych w strefie przęsłowej w warunkach działania pożaru, w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o., nr 3, 2020, ss. 181-187.

Maciąg Michał, Spodzieja Szymon, Adamczewski Grzegorz: Obliczeniowa ocena nośności płyt żelbetowych w strefie przypodporowej w warunkach działania pożaru, w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o., nr 3, 2020, ss. 138-143.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2020, ss. 8-10, DOI:10.15199/33.2020.09.03.

Woyciechowski Piotr Paweł, Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Thermal shock as a cause of cracking of concrete in massive bridge support elements – a case study, w: Roads and Bridges – Drogi i Mosty, Road and Bridge Research Institute, vol. 19, nr 4, 2020, ss. 297-313, DOI:10.7409/rabdim.020.019.

Załęgowski Kamil, Piotrowski Tomasz, Garbacz Andrzej, Adamczewski Grzegorz: Relation between microstructure, technical properties and neutron radiation shielding efficiency of concrete, w: Construction and Building Materials, nr 235, 2020, ss. 1-20, DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.117389.

 

2019

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Degradacja architektonicznych prefabrykatów z betonu na elewacji kościoła Św. Michała Archanioła w Warszawie, w: XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje / Kaszyńska M. (red.), 2019, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-286-5, ss. 243-246.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Łukowski Paweł: Korozja chemiczna zbiorników betonowych w oczyszczalni ścieków jako przyczyna awari, w: XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje / Kaszyńska M. (red.), 2019, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-286-5, ss. 537-540.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Współczesna prefabrykacja w budownictwie, w: Reologia w Technologii Betonu. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna , 2019, Górażdże, ISBN 978-83-947997-2-4, ss. 5-36.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Kierunki rozwoju prefabrykacji , w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 10, 2019, ss. 57-59.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Montaż belek prefabrykowanych, w: Informator Budowlany – Murator, Murator, vol. 9, nr 1, 2019, ss. 57-63.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Oleszek Radosław: Prefabrykacja betonowa. . Wstęp do projektowania elementów mostowych . Cz.11, w: Builder Science, PWB MEDIA, vol. 23, nr 7, 2019, ss. 48-52.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Oleszek Radosław: Prefabrykacja betonowa. Modele stosowane w projektowaniu obiektów mostowych .Cz. 12, w: Builder Science, PWB MEDIA, vol. 23, nr 10, 2019, ss. 70-73.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa Cześć 10. Podstawy wymiarowania elementów, w: Builder , PWB MEDIA, vol. 23, nr 4, 2019, ss. 58-64.

Saramowicz K., Dzierżanowski Ernest, Michalec Daria, Adamczewski Grzegorz: Zagrożenia korozyjne i wybrane metody ochrony budowli inżynierskich przed korozją, w: Ochrona przed Korozją, SIGMA-NOT, vol. 62, 2019, ss. 22-24.

Woyciechowski Piotr Paweł, Woliński Paweł, Adamczewski Grzegorz: Prediction of Carbonation Progress in Concrete Containing Calcareous Fly Ash Co-Binder, w: Materials, MDPIAG, nr 12, 2019, ss. 1-18, DOI:10.3390/ma12172665.

 

2018

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Łukowski Paweł, Sokołowska Joanna Julia, Jaworska Beata Eliza: Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties, w: International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure / Reda Taha Mahmoud M. , Girum Urgessa, Moneeb Genedy (red.), 2018, Springer, ISBN 978-3-319-78174-7, ss. 443-448, DOI:10.1007/978-3-319-78175-4_56.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Aniszewska K.: Ocena możliwości stosowania odwiertów klejonych w badaniu wytrzymałości betonu w konstrukcji, w: X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2 / Deja J. (red.), 2018, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-28-5, ss. 457-468.

Chyła T., Adamczewski Grzegorz: Aspekty techniczne realizacji budowy z wykorzystaniem narzędzi jakie oferuje technologia oparta o BIM we współczesnej prefabrykacji betonowej, w: X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.1 / Deja J. (red.), 2018, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-28-5, ss. 139-156.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Saramowicz K.: Kierunki rozwoju spoiw mineralnych – geopolimerowe kompozyty budowlane, w: Ochrona przed Korozją, SIGMA-NOT, vol. 61, nr 3, 2018, ss. 57-61, DOI:10.15199/40.2018.3.1.

Adamczewski Grzegorz: Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 11, 2018, ss. 6-7, DOI:10.15199/33.2018.11.01.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Cz.8 Kształtowanie trwałości , w: Builder , PWB MEDIA, vol. 22, nr 7, 2018, ss. 58-61.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Cz.9. Bezpieczeństwo i aspekty użytkowe, w: Builder , PWB MEDIA, vol. 22, nr 10, 2018, ss. 1-3.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Stankiewicz Ł.: Prefabrykacja betonowa. Połączenia elementów. Cz. 7, w: Builder , PWB MEDIA, nr 4, 2018, ss. 54-58.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 11, 2018, ss. 14-17, DOI:10.15199/33.2018.11.03.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Zasady prowadzenia robót betoniarskich w skrajnych warunkach temperaturowych, w: Informator Budowlany – Murator, Murator, vol. 8, nr 1, 2018.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Garbacz Andrzej, Adamczewski Grzegorz, Rymsza Bogdan: Thermal Actions on the Materials During Deck and Pavement Construction, w: Archives of Civil Engineering, Polska Akademia Nauk – Instytut Podstawowych Problemow Techniki, vol. 64, nr 4, 2018, ss. 101-118, DOI:10.2478/ace-2018-0065.

Chyła T., Adamczewski Grzegorz: BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 5, 2018, ss. 80-81, DOI:10.15199/33.2018.05.25.

Chyła T., Adamczewski Grzegorz: Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 3, 2018, ss. 75-77, DOI:10.15199/33.2018.03.30.

Czarnecki Lech Edward, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Risk of concrete carbonation with mineral industrial by-products, w: KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 22, nr 2, 2018, ss. 755-764, DOI:10.1007/s12205-017-1623-5.

Gołębiewski Michał, Adamczewski Grzegorz: Wytrzymałość na ściskanie kompozytów konopno-wapiennych wytworzonych metodą ubijania , w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2018, ss. 86-88, DOI:10.15199/33.2018.09.24.

Sałuch Mateusz, Tokarski Daniel, Grudniewski Tomasz Marek, Chodyka Marta, Nitychoruk J., Woliński Paweł, Jaworska Beata Eliza, Adamczewski Grzegorz: Raspberry PI 3B + microcomputer as a central control unit in intelligent building automation management systems, w: MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 196, 2018, ss. 1-6, DOI:10.1051/matecconf/201819604032.

Woliński Paweł, Woyciechowski Piotr Paweł, Jaworska Beata Eliza, Adamczewski Grzegorz, Tokarski Daniel, Grudniewski Tomasz Marek, Chodyka Marta, Antoni Nitychoruk Jerzy: The influence of the mineral additives on the carbonation of cement composites, w: MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 196, 2018, ss. 1-7, DOI:10.1051/matecconf/201819604062.

Woliński Paweł, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Calcarreous Fly Ash Content Signifacence To Self-Terminating Carbonation Model Of Concrete, w: MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 163, 2018, ss. 1-8, DOI:10.1051/matecconf/201816305004.

Cielecki Andrzej Czesław, Adamczewski Grzegorz: Ekspertyza techniczna dotyczącej robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Podleśnej usytuowanej na działce nr ew. 59/2 oraz części działki nr ew. 60, 1/3, 1/4 obręb 03 w Łomiankach , Ekspertyza wykonana na zlecenie Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, , 2018, raport naukowo-badawczy.

 

2017

Adamczewski Grzegorz, Deskur B., Michalski A., Chyla T., Stasieńko B., Marzec G., Łuczak Sebastian: Aspekty techniczne prefabrykacji betonowej w budownictwie ogólnym, w: Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie / Kostrzewski Józef M., Głębocka Anna (red.), 2017, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-946388-2-5, ss. 142-154.

Adamczewski Grzegorz: Aspekty techniczne prefabrykacji betonowej w budownictwie ogólnym, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2017, ss. 84-90, DOI:10.15199/33.2017.09.20.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych, w: Builder , PWB MEDIA, vol. 21, nr 4, 2017, ss.  66-73.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Cz. 6. Transport i zasady montażu, w: Builder , PWB MEDIA, nr 10, 2017, ss. 54-60.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Materiałowe aspekty produkcji. Cz. 5, w: Builder , PWB MEDIA, nr 7, 2017, ss. 70-74.

Brzeziński Karol, Adamczewski Grzegorz, Tutka Paweł: The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand – qualitative analysis, w: Drogi i Mosty, vol. 16, nr 1, 2017, ss. 37-46, DOI:10.7409/rabdim.017.003.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Samozaleczanie i samonaprawa betonu, w: Inżynieria i Budownictwo, Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, vol. 73, nr 8, 2017, ss. 421-424.

Rymsza Bogdan, Adamczewski Grzegorz, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Gajda T., Germaniuk K., Wolański M.: Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa – beton obiektu mostowego, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 8, 2017, ss. 43-44, DOI:10.15199/33.2017.08.13.

Woliński Paweł, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Woźniak W.: Model karbonatyzacji betonu z popiołem lotnym wapiennym, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki , nr 57, 2017, ss. 155-160.

 

2016

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Oleszek Radosław: Prefabrykacja- jakość, trwałość, różnorodność. Z4. Obiekty infrastruktury drogowo-mostowej, 2016, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-6-8.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Perspektywiczne rozwiązania materiałowe we współczesnej prefabrykacji betonowej, w: Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy / Sobczak-Piąstka J. (red.), 2016, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, ISBN 978-83-65603-05-0, ss. 5-16.

Gieras R., Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Mrozoodporność betonu wałowanego z kruszywem żwirowym, w: IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, ss. 53-62.

Roicki M., Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Realizacja prefabry – kowanej konstrukcji wsporczej powłoki chłodni kominowej elektrowni w Opolu , w: IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, ss. 229-242.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Charakterystyka budownictwa prefabrykatów. Cz.2. , w: Builder , PWB MEDIA, vol. 20, nr 7, 2016, ss. 76-82.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa. Cz.1. Koncepcja, w: Builder , PWB MEDIA, vol. 20, nr 4, 2016, 62-64, 66.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja Betonowa – Część 3 – Zastosowania prefabrykatów we współczesnym budownictwie, w: Builder , PWB MEDIA, nr 10, 2016, ss. 56-60.

Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Adamczewski Grzegorz: Współczesne koncepcje samozaleczania i samonaprawy betonu, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 11, 2016, ss. 36-37, DOI:10.15199/33.2016.11.10.

Woliński Paweł, Uliński J., Strąk R., Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w Tończy (gm. Liw, powiat węgrowski), w: Wiadomości Elektrotechniczne, SIGMA NOT, vol. 84, nr 8, 2016, ss. 18-21, DOI:10.15199/74.2016.8.4

 

2015

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, nr 2 cz.2. Konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych, 2015, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-3-7, 62 s.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, nr 2 cz. 1. Konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych, 2015, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-2-0, 47 s.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Łukowski Paweł: Środki i zabiegi utrzymania czystości posadzek betonowych jako przyczyna ich zużycia, w: XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje / Kaszyńska M. (red.), 2015, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-192-9, ss. 751-762.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Odporność na karbonatyzację betonu zawierajacego przemysłowe odpady mineralne, w: Beton i konstrukcje z betonu-badania / Szmigiera Elżbieta Danuta, Łukowski Paweł, Jemioło Stanisław (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-364-2, ss. 29-40.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Woliński Paweł: Wpływ zawartości popiołu lotnego wapiennego na przebieg karbonatyzacji betonu, w: Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Inżynieria przedsięzięć budowlanych. Materiały konferencyjne, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-455-7, ss. 177-178.

Załęgowski Kamil, Piotrowski Tomasz, Adamczewski Grzegorz, Garbacz Andrzej: Metoda ultradźwiekowa jako element systemu do kompleksowej diagnostyki konstrukcji betonowych, w: Beton i konstrukcje z betonu-badania / Szmigiera Elżbieta Danuta, Łukowski Paweł, Jemioło Stanisław (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-364-2, ss. 141-154.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja w XXI wieku, w: Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., nr 4, 2015, ss. 54-58.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykaty przemysłowe w budownictwie przemysłowym, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 2, 2015, ss. 40-43, DOI:10.15199/33.2015.02.10.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Adamczewski Grzegorz, Wang R., Yang Z.H., Wang P.: Application of Wedge Splitting Test for Evaluation of the Bond Strength in Repair System Alumina Cement Concrete Vs. PCC Mortar, w: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, vol. 1129, 2015, ss. 401-408, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.401.

Łukowski Paweł, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Rudko Magdalena, Filipek Kamil: Curing of Polymer-Cement Concrete – Search for a Compromise, w: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, vol. 1129, 2015, ss. 222-229, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.222.

Woliński Paweł, Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Wpływ zawartości wapiennego popiołu lotnego na przebieg karbonatyzacji betonu , w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 12, 2015, ss. 24-25, DOI:10.15199/33.2015.12.06.

 

2014

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, vol. Z.1, 2014, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-6-8, 62 s.

Łukowski Paweł, Sokołowska Joanna Julia, Adamczewski Grzegorz, Kępniak Maja: Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, w: XIX konferencja naukowo-techniczna. Trwałość budowli i ochrona przed korozją – KONTRA, 2014, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa , ss. 66-66.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Adaszyńska Joanna, Szklarczyk M.: Ocena wpływu charakterystyki kruszywa grubego na moduł sprężystości betonu wysokiej wytrzymałości, w: Konferencja Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność / Kijowski P., Środa B. (red.), 2014, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-19-3, ss. 379-388.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Prefabrykacja betonowa jakość, trwałość, różnorodność, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 11, 2014, ss. 33-34.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie infrastrukturalnym, w: Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., nr 4, 2014, ss. 56-60.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł, Dziedzic K., Kamińska M., Stankiewicz P., Palacz R.: Zużycie eksploatacyjne posadzek typu DST w kontekście zabiegów utrzymania czystości, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2014, ss. 12-14.

Brzeziński Karol, Adamczewski Grzegorz, Józefiak Kazimierz: Wpływ cyklicznego obciążania na wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem – badania wstępne, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 6, 2014, 2309-2315 CD 3.

Horszczaruk E., Brzozowski P., Adamczewski Grzegorz, Rudnicki T.: Influence of Hydrostatic Pressure on Compressive Strength of Self-consolidating Concrete, w: Journal of Civil Engineering and Architecture, vol. 8, nr 12, 2014, ss. 1549-1555.

Łukowski Paweł, Sokołowska Joanna Julia, Adamczewski Grzegorz, Smarż-Kępniak Maja: Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, w: Przegląd Budowlany, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, nr 5, 2014, ss. 46-48.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Kształtowanie trwałości betonowych konstrukcji mostowych, w: VADEMECUM Budownictwo Mostowe, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., 2014, ss. 19-22.

Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz, Radomski W., Jasak M., Palacz R.: Warunki wykonywania posadzek betonowych a ich jakość eksploacyjna, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 5, 2014, ss. 8-10.

Sitek Marta, Adamczewski Grzegorz, Szyszko M., Migacz B., Tutka Paweł, Natorff M.: Numerical Simulations of a Wedge Splitting Test for High-Strength Concrete, w: Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 91, 2014, ss. 99-104, DOI:10.1016/j.proeng.2014.12.021.

 

2013

Adamczewski Grzegorz, Załęgowski Kamil, Piotrowski Tomasz, Garbacz Andrzej: Application of radar, impact-echo and ultrasinic methods for concrete quality assessment with NDT scanner, w: Mechanics and materials / Jemioło Stanisław, Lutomirska Marta (red.), 2013, Warsaw University of Technology, ISBN 978-83-7814-170-9, ss. 201-210.

Adamczewski Grzegorz, Garbacz Andrzej, Piotrowski Tomasz, Załęgowski Kamil: Zastosowanie komplementarnych metod NDT w ocenie jakości podłóg przemysłowych, w: Podłogi przemysłowe: garaże, parkingi: projektowanie, wykonawstwo, naprawy. IV Seminarium Naukowo-Techniczne / Chmielewska Bogumiła Grażyna (red.), 2013, Profi-Press, ISBN 83-919715-3-8, ss. 63-65.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Adamczewski Grzegorz: Wady i naprawy posadzek przemysłowych utwardzonych powierzchniowo, w: XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje / Kaszyńska M. (red.), 2013, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ISBN 9788376631511, ss. 777-786.

Łukowski Paweł, Sokołowska Joanna Julia, Adamczewski Grzegorz, Jaworska Beata Eliza: Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites, w: Mechanics and materials / Jemioło Stanisław, Lutomirska Marta (red.), 2013, Warsaw University of Technology, ISBN 978-83-7814-170-9, ss. 193-200.

Adamczewski Grzegorz, Garbacz Andrzej, Piotrowski Tomasz, Załęgowski Kamil: Zastosowanie komplementarnych metod NDT w diagnostyce konstrukcji betonowych, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2013, ss. 2-5.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Adamczewski Grzegorz: Wady i naprawy posadzek przemysłowych. Część 1, w: Builder , PWB MEDIA, nr 9, 2013, ss. 42-54.

Chmielewska Bogumiła Grażyna, Adamczewski Grzegorz: Wady i naprawy posadzek przemysłowych. Część 2, w: Builder , PWB MEDIA, nr 11, 2013, ss. 52-54.

Horszczaruk E., Brzozowski P., Adamczewski Grzegorz: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na rozwój wytrzymałości betonów cementowych układanych pod wodą, w: Inżynieria i Budownictwo, vol. 69, nr 5, 2013, ss. 263-266.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Evaluation of the self-repairability of epoxy-cement composite, w: Ochrona przed Korozją, SIGMA-NOT, vol. nr 1, 2013, ss. 7-12.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Możliwości samonaprawy betonu, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 9, 2013, ss. 6-8.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Self-repairing of polymer-cement concrete, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 61, 2013, ss. 195-200, DOI:10.2478/bpasts-2013-0018.

Sokołowska Joanna Julia, Adamczewski Grzegorz: Nowoczesne materiały hydroizolacyjne do ścian i fundamentów- przegląd technologii, w: Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., nr 6, 2013, ss. 52-57.

Woyciechowski Piotr Paweł, Garbacz Andrzej, Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Wady stropów z betonowych płyt sprężonych w wielokondygnacyjnych parkingach podziemnych, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 2, 2013, ss. 18-22.

Garbacz Andrzej, Piotrowski Tomasz, Załęgowski Kamil, Adamczewski Grzegorz: UIR-scanner potential to defect detection in concrete, w: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, vol. 687, 2013, ss. 359-365, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.687.359.

Sokołowska Joanna Julia, Woyciechowski Piotr Paweł, Adamczewski Grzegorz: Influence of acidic environments on cement and polymer-cement concretes degradation, w: Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, vol. 687, 2013, ss. 144-149, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.687.144.

 

2012

Adamczewski Grzegorz, Garbacz Andrzej, Wiellen A., Piotrowski Tomasz, Courard Luc: Zastosowanie metody GPR do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych, w: 41 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Referaty+ CD, 2012, White Plum, ss. 232-234.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Evalution of possibility of self-repairing of epoxy-cement composite, w: 7th Asian symposium on polymers in concrete / Ozkul M.H. et all (red.), 2012, Istanbul Technical University, ISBN 978-975-561-427-4, ss. 369-376.

Woyciechowski Piotr Paweł, Garbacz Andrzej, Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Parkingi podziemne ze stropami z betonowych płyt spręzonych-problemy eksploatacyjne, w: Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność / Kijowski P., Deja J. (red.), 2012, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-17-9, ss. 1013-1025.

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr Paweł: Przyczyny pylenia posadzki przemysłowej, w: Materiały Budowlane, nr 2, 2012, ss. 25-27.

Adamczewski Grzegorz: Realizacja wielokondygnacyjnego parkingu prefabrykowanego, w: Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., nr 10, 2012, ss. 15-17.

Adamczewski Grzegorz, Nicał Aleksander Kazimierz: Wielkowymiarowe prefabrykowane elementy z betonu, w: Inżynieria i Budownictwo, Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 2012, ss. 46-53.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Evaluation of the Properties of Self-Repairing Epoxy-Cement Composite, w: Restoration of Buildings and Monuments , Aedificatio Verlag GmbH, vol. 18, nr 3-4, 2012, 169–176.

 

2011

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Evaluation of the properties of self-repairing epoxy-cement, w: European symposium on polymers in sustainable construction. Czarnecki symposium, 2011, Warsaw University of technology, ss. 129-130.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz: Wstępna ocena możliwości samonaprawy kompozytu epoksydowo-cementowego, w: XXV Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje. T.1, 2 / Kaszyńska M. (red.), 2011, Zachodniopomorski Uniwerstytet Technologiczny, ISBN 9788376630755, ss. 1135-1142.

 

2010

Adamczewski Grzegorz, Łukowski Paweł: Ocena możliwości samonaprawy kompozytu epoksydowo-cementowego, w: Materiały Budowlane, nr 5, 2010, ss. 52-53.

Adamczewski Grzegorz, Łukowski Paweł: Samonaprawa kompozytu epoksydowo-cementowego: ocena możliwości, w: Przegląd Budowlany, vol. 81, nr 6, 2010, ss. 56-59.

 

2009

Adamczewski Grzegorz, Piłat Jerzy, Sarnowski Michał: Badania lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami i kwasem polifosforowym, w: Drogownictwo, vol. 64, nr 7, 2009, ss. 224-231.

Tomasz Gawron-Gawrzyński

2016

„Zawód Architekt” Nr #51, str. 112-114 – Pracownia architektoniczna to biznes / pozyskanie tematu.

„Zawód Architekt” Nr #49, str. 62-67 – Pracownia architektoniczna to biznes / realia funkcjonowania i rozwoju.

 

2015

„dkl24.pl” Nr 3/880, str. 12-13 – „Zwycięska wizja Fortu Owcza Góra”.

 

2014

„BUILDER”, marzec 2014 r., str. 81.

 „Murator” Nr 7/2014, str. 74 – Dom w standardzie NF40 ze styropianu.

 

2013

„Zawód Architekt” Nr 5/2013, str. 24 – W zaklętym kręgu.

„Zawód Architekt” Nr 4/2013, str. 63-65 – Instrukcja obsługi dofinansowania NFOŚiGW.

 „WPROST”, 3 listopada 2013 r., str. 64-70 – Energetyczna rewolucja.

 „Gazeta Wyborcza”, 20 września 2013 r., str. 21 – Pierwsze domy z dopłatą.

 „Puls Biznesu” Nr 165 (3931), str. 14 – Pierwszy dom z dopłatą NFOŚiGW.

Audycja w TOK.FM, RADIO WROCŁAW.

Reportaż w TVP Regionalna – Dopłaty do domów energooszczędnych.

 

2012

„Zawód Architekt” Nr 1/2012, str. 44-47 – Między plagiatem, inspiracją a odwzorowaniem.

 

2011

„Zawód Architekt” Nr 5/2011, str. 38 – Być albo nie być.

 

2003

„Regionalny przegląd architektury” – wydany przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego SARP we Wrocławiu, str. 212 oraz 214.

Dr Małgorzata Świeca

2019

„Rzeczpospolita”, 27 kwietnia 2019 r. – Umowa dożywocia a prawa człowieka.

 

2017

„Gazeta Wyborcza”, 2 maja 2017 r. – Pułapka ulgi meldunkowej (komentarz).

 

2016

„Krakowski Rynek Nieruchomości”, styczeń 2016 r.  – Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – szereg wątpliwie konstytucyjnych elementów i powrót do okresu PRL?

 

2015

„Krakowski Rynek Nieruchomości”, listopad 2015 r. – Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym – kompleksowe uregulowanie, akt pełen pułapek czy może martwe prawo?

 

2014

„Rzeczpospolita”, 17 lutego 2014 r. – Czego nie możesz zrobić, gdy skorzystasz z dopłaty w ramach „Mieszkania dla młodych”.