Budynek usługowo-mieszkalny, Szczytna

Projekt: Budynek usługowo-mieszkalny z poradnią medyczną i apteką

Lokalizacja: ul. Wolności 13, Szczytna

Powierzchnia użytkowa: 500 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Anna Paluch

Inwestor: prywatny

Projekt: 2014