Budynek usługowo-mieszkalny, Wrocław

Projekt: Budynek usługowo-mieszkalny

Lokalizacja: ul. Maxa Borna, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 9.600 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Anna Łoś

Inwestor: prywatny

Projekt: 2014