Centrala banku AIB, Irlandia

Projekt: Centrala banku AIB – Faza 2 oraz 3

Lokalizacja: Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia

Powierzchnia użytkowa: 14.000 m²

Zespół projektowy: Robinson Keefe Devane Architects: David Petherbridge, Lisa Moran, Tomasz Gawron-Gawrzyński, Peter O’Donohue, Clare Goldenberg, James O’Brian

Inwestor: AIB Group

Projekt: 2005 – 2007