Fitness Club, Wrocław

Projekt: Fitness Club

Lokalizacja: ul. Ciepła 10A, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 450 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Dorota Myszkowska

Inwestor: Delta Security Sp. z o.o.

Projekt: 2011