Hotel SPA, Kiełczówek

Projekt: Hotel SPA oraz zespół krytych kortów tenisowych

Lokalizacja: Kiełczówek k. Wrocławia

Powierzchnia użytkowa: 700 m²

Zespół projektowy: Maciej Stojak, Tomasz Gawron-Gawrzynski

Inwestor: prywatny

Projekt: 2009

Realizacja: 2012