Hotel, ul. Pomorska, Wrocław

Projekt: Budynek hotelu wraz z budową ulicy Sroczej

Lokalizacja: ul. Pomorska 44, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 2.500 m²

Zespół projektowy: Walas Sp. z o.o.: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Majka Kraśnikiewicz

Inwestor: Pomorska S.C.

Projekt: 2009 – 2010