Kompleks sportowy

Projekt: Kompleks sportowy

Lokalizacja: ul. Racławicka, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 5.000m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Karaszowski, Sebastian Lusar

Inwestor: Klub Sportowy WKS Śląsk

Projekt: 2017