Marszowice

Projekt: Jednorodzinnego budynek mieszkalny

Lokalizacja: ul. Wilkszyńska, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 130 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Stanisław Zajączkowski, Aleksandra Hobler

Inwestor: prywatny

Projekt: 2012 – 2013

Realizacja: 2014