Mieszkalny budynek wielorodzinny

Projekt: Mieszkalny budynek wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Ofiar Katynia 8, Brzeg

Powierzchnia użytkowa: 1.000 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Tomczak

Inwestor: ATP Polska Deweloper Sp. z o.o.

Projekt: 2020