Muzeum Narodowe, Estonia

Projekt: Muzeum Narodowe

Lokalizacja: aadi, Tartu, Estonia

Powierzchnia użytkowa: 20.000 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Ryszard Jaszowski

Inwestor: Estońskie Muzeum Narodowe, Ministerstwo Kultury oraz Związek Architektów Estonii

Projekt: 2005