Przedszkole, Wrocław

Projekt: Przedszkole

Lokalizacja: ul. Przemkowska, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 400 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Paweł Pindelski

Inwestor: EUROPEA

Projekt: 2019