Rozbudowa istniejącego budynku hotelu

Projekt: Rozbudowa istniejącego budynku hotelu

Lokalizacja: ul. Oporowska 60, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 6.815 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Tomczak

Inwestor: Hotel Śląsk Sp. z o.o.

Projekt: 2018