Społem, Wrocław

Projekt: Pawilon handlowo-usługowy

Lokalizacja: ul. Osobowicka, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 670 m²

Zespół projektowy: Walas Sp. z o.o.: Tomasz Gawron-Gawrzyński

Inwestor: Społem PSS „Północ”

Projekt: 2010