Straż graniczna, Wrocław

Projekt: Budynek administracyjno-garażowy

Lokalizacja: ul. Graniczna 105, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 560 m²

Zespół projektowy: Biały Architekt: Radosław Biały, Tomasz Gawron-Gawrzynski

Inwestor: Sudecki Oddział Straży Granicznej

Projekt: 2009 – 2010