Strefa wejściowa poradni medycznej, Wrocław

Projekt: Strefa wejściowa poradni medycznej

Lokalizacja: ul. Hirszfelada 1, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 150 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Jakub Chojnacki

Inwestor: MEDIX

Projekt: 2013