Wroclaw - Gornickiego

Projekt: Kryta pływalnia przy SP nr 84

Lokalizacja: ul. Górnickiego 19, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 2.000 m²

Zespół projektowy: DDK: Maciej Stojak, Tomasz Gawron-Gawrzyński

Inwestor: Urząd Miejski we Wrocławiu

Projekt: 2001