Zakład fryzjerski, Wrocław

Projekt: Zakład fryzjerski

Lokalizacja: ul. Rzeźnicza 2/3, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 90 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Stanisław Zajączkowski, Aleksandra Hobler

Inwestor: KODI Sp. z o.o.

Projekt: 2012 – 2013