Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Lokalizacja: ul. Sławka, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 1.950 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Tomczak, Marcin Dudziak

Inwestor: AKME

Projekt: 2019 – 2021