Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Lokalizacja: ul. Ofiar Katynia 25, Brzeg

Powierzchnia użytkowa: 1.050 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Tomczak, Marcin Dudziak, Dominik Małek

Inwestor: ATP Polska Deweloper Sp. z o.o.

Projekt: 2020