Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Lokalizacja: ul. Międzyleska, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 25.000 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Jarosław Kozioł, Paweł Pindelski

Inwestor: DOM DEVELOPMENT

Projekt: 2020