Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Łódź

Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Lokalizacja: ul. Zgierska, Łódź

Powierzchnia użytkowa: 22.500 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Karaszowski, Jarosław Kozioł, Paweł Pindelski

Inwestor: POLNORD S.A.

Projekt: 2017