Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Lokalizacja: ul. Reymonta, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 25.000m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Karaszowski, Witold Jakubowski, Paweł Pindelski

Inwestor: ARKOP Sp. z o.o.

Projekt: 2017