Zespół zabudowy usługowej i zamieszkania zbiorowego

Projekt: Zespół zabudowy usługowej i zamieszkania zbiorowego

Lokalizacja: ul. Rogowska, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 12.000m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Karaszowski, Paweł Pindelski

Inwestor: ARKOP Sp. z o.o.

Projekt: 2017