Zespół zabudowy wielorodzinnej

Projekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Lokalizacja: ul. Krzycka, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 1.600 m²

Zespół projektowy: Tomasz Gawron-Gawrzyński, Marcin Karaszowski, Paweł Pindelski

Inwestor: EURODOM

Projekt: 2017